Lista postępowań PZP

Pozycje 1-17 z 17  pokazuj  pozycji

OA.272.15.2023 ZAKUP I DOSTAWA PRZENOŚNEGO SPRZĘTU SPEKTROMETRYCZNEGO GAMMA I ZESTAWU SPRZĘTU RADIOMETRYCZNEGO WRAZ Z ZEWNĘTRZNĄ SONDĄ MONTOWANĄ NA WYSIĘGNIKU TELESKOPOWYM Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-10-17 2023-11-17 09:00 --
OA.272.14.2023 Zakup , dostawa i instalacja fabrycznie nowego spektrometru gamma z detektorem półprzewodnikowym chłodzonym systemem elektronicznym wraz z zapewnieniem serwisu posprzedażowego w okresie gwarancji oraz przeprowadzeniem instruktażu Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-09-27 2023-10-25 10:00 --
OA.272.13.2023 ZAKUP, DOSTAWA i MONTAŻ MEBLI LABORATORYJNYCH I BIUROWYCH Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-07-14 2023-09-05 09:00 --
OA.272.10.2023 ZAKUP I DOSTAWA DYGESTORIUM I ZMYWAREK LABORATORYJNYCH Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-06-07 2023-07-12 09:00 --
OA.272.8.2023 Chromatograf cieczowy UHPLC – zakup i dostawa systemu do wysokosprawnej chromatografii cieczowej UHPLC z detektorem UV-VIS z matrycą diodową i detektorem fluorescencyjnym Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-05-03 2023-06-06 11:00 --
OA.272.9.2023 Zestaw GC/MS/MS – system GC-QQQ plus autosampler wielozadaniowy – Chromatograf gazowy sprzężony z detektorem typu potrójny kwadrupol ( wraz z instalacją, uruchomieniem oraz przeprowadzeniem instruktażu stanowiskowego), najnowsza edycja bibliotek widm wraz z instalacją na chromatografie gazowym sprzężonym z detektorem typu potrójny kwadrupol GC-MS/MS Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-05-03 2023-06-13 10:00 --
OA.272.7.2023 ZAKUP I DOSTAWA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO DWUKANAŁOWEGO Z DETEKTOREM TYPU µECD/FID Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-03-27 2023-05-05 09:00 --
OA.272.5.2023 OPRACOWANIE I WDROŻENIE SPECJALISTYCZNEGO OPROGRAMOWANIA DO ZARZĄDZANIA DZIAŁALNOŚCIĄ LABORATORYJNĄ ORAZ SYSTEMEM ZARZĄDZANIA ZGODNIE Z PN‐EN ISO/IEC 17025 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-03-15 2023-04-12 09:00 --
OA.272.6.2023 Zakup i dostawa zestawu UHPLC-ESI/APCI-MS/MS. Zestawu do chromatografii cieczowej z podwójną detekcją mas LC-MS/MS. (nr postępowania OA.272.6.2023) Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-03-14 2023-04-13 10:00 --
OA.272.3.2023 Sukcesywna dostawa i transport na koszt Wykonawcy odczynników, zestawów odczynników wraz z dzierżawą urządzeń do badań mikrobiologicznych i diagnostycznych do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach na 2023r Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-02-15 2023-03-27 09:00 --
OA.272.1.2023 Dostawa energii elektrycznej dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-01-27 2023-02-27 09:00 --
OA.272.12.2022 Dostawa i transport na koszt Wykonawcy odczynników chemicznych, diagnostycznych, surowic, materiałów odniesienia, materiałów pomocniczych do badań do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-10-21 2022-11-03 10:00 --
OA.272.10.2022 Remont pomieszczeń laboratorium II piętra WSSE w Katowicach Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-09-23 2022-10-10 10:00 --
OA.272.7.2022 Sukcesywna dostawa i transport na koszt Wykonawcy odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic i materiałów do badań chemicznych, bakteriologicznych, mikrobiologicznych, molekularnych oraz dzierżawa urządzeń wraz z serwisem i obsługą techniczną na 2022 rok. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-05-06 2022-06-07 10:00 --
O.A.272.6.2022 Dostawa Spektrometru masowego z plazmą wzbudzoną indukcyjnie ICP-MS Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-04-25 2022-05-26 10:00 --
OA.272.8.2021 Remont pomieszczeń wiatrołapu, holu głównego oraz korytarza „A” wraz z robotami towarzyszącymi” Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-10-21 2021-11-09 10:00 --
OA.272.7.2021 Sukcesywna dostawa i transport na koszt Wykonawcy odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic i materiałów do badań chemicznych, bakteriologicznych, mikrobiologicznych oraz molekularnych na 2021 rok Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-09-15 2021-09-27 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa