Lista postępowań PZP

Pozycje 1-20 z 20  pokazuj  pozycji

OA.272.12.2023 „Zakup i dostawa chromatografu gazowego sprzężonego z wysokorozdzielczym kwadrupolowym detektorem mas z fragmentacją MS/MS plus autosampler wielozadaniowy wraz z instalacją, uruchomieniem i przeprowadzeniem instruktażu stanowiskowego” Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-06-28 2023-08-07 09:00 2023-09-25
OA.272.11.2023 Zakup i dostawa zestawu UHPLC-ESI/APCI-MS/MS. Zestawu do chromatografii cieczowej z podwójną detekcją mas LC-MS/MS Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-06-07 2023-07-12 09:00 2023-07-24
OA.272.4.2023 Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa i transport na koszt Wykonawcy drobnego sprzętu laboratoryjnego i wyrobów jednorazowych do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39 na 2023r. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-02-17 2023-03-07 09:00 2023-05-18
OA.272.2.2023 Sukcesywna dostawa i transport na koszt Wykonawcy odczynników chemicznych, materiałów: referencyjnych, odniesienia, standardów, preparatów do dezynfekcji i konserwacji wyposażenia do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach na 2023r. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-02-08 2023-03-22 09:00 2023-10-09
OA.272.11.2022 Dostawa mineralizatora mikrofalowego. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-10-07 2022-10-17 10:00 2022-11-02
OA.272.9.2022 Sukcesywna dostawa i transport na koszt Wykonawcy drobnego sprzętu laboratoryjnego i wyrobów jednorazowych do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-09-19 2022-09-30 10:00 2022-11-17
OA.272.8.2022 Remont II piętra laboratorium Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-08-16 2022-08-30 10:00 2022-09-01
OA.272.3.2022 REMONT SZYBÓW WINDOWYCH WRAZ Z WYMIANĄ ISTNIEJĄCYCH DŹWIGÓW Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-04-14 2022-04-28 10:00 2022-05-27
OA.272.5.2022 Sukcesywna dostawa i transport na koszt Wykonawcy drobnego sprzętu laboratoryjnego i wyrobów jednorazowych do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-03-25 2022-04-26 10:00 2022-07-27
OA.272.1.2022 DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W KATOWICACH Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-01-04 2022-01-13 10:00 2022-02-16
OA.272.21.2021 DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W KATOWICACH Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-12-10 2021-12-20 10:00 --
OA.272.6.2021 DOSTAWA SERWERÓW I OPROGRAMOWANIA DO WIRTUALIZACJI WRAZ Z WDROŻENIEM DLA WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W KATOWICACH Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-09-14 2021-09-21 10:00 2021-12-10
OA.272.4.2021 „Sukcesywna dostawa i transport na koszt Wykonawcy drobnego sprzętu laboratoryjnego i wyrobów jednorazowych do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach” Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-07-20 2021-08-10 10:00 --
OA.272.3.2021 Dostawa wysokosprawnego chromatografu cieczowego z detektorem DAD i fluorescencyjnym przystosowanego do oznaczania pierwszorzędowych amin aromatycznych Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-06-16 2021-06-25 10:00 2021-08-19
OA.272.5.2021 DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO DLA WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W KATOWICACH Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-06-10 2021-06-18 10:00 2021-07-20
OA.272.2.2021 DOSTAWA SPEKTROMETRU ABSORPCJI ATOMOWEJ Z ATOMIZACJĄ PŁOMIENIOWĄ I ELEKTROTERMICZNĄ (PIEC GRAFITOWY) ORAZ PRZYSTAWKĄ DO GENERACJI WODORKÓW I ZIMNYCH PAR RTĘCI Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-06-01 2021-06-11 10:00 2021-06-29
OA.272.5.2020 Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłóż mikrobiologicznych oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych oraz dzierżawa urządzeń, wraz z serwisem i obsługą techniczną na 2021 rok. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-29 2021-02-16 09:00 2021-07-16
OA.272.25.2019 Sukcesywna dostawa i transport, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłóż mikrobiologicznych oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych oraz dzierżawa urządzeń, wraz z serwisem i obsługa techniczną na 2020 rok. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-11-29 2020-01-29 09:00 2020-07-15
OA.272.5.2019 Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników i materiałów do systemu mini Vidas i mini API oraz wzorców i materiałów referencyjnych Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-07-24 2019-09-03 09:00 2019-11-25
OA.272.3.2019 Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta , odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłóż mikrobiologicznych oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych oraz udostępnienie urządzeń, wraz z serwisem i obsługa techniczną. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-06-19 2019-07-29 09:00 2019-11-05

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa