Wyszukiwarka

Pozycje 1-4 z 4  pokazuj  pozycji

OA.272.12.2023 „Zakup i dostawa chromatografu gazowego sprzężonego z wysokorozdzielczym kwadrupolowym detektorem mas z fragmentacją MS/MS plus autosampler wielozadaniowy wraz z instalacją, uruchomieniem i przeprowadzeniem instruktażu stanowiskowego” Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-09-25 2023-09-25 Anna Litke
OA.272.25.2019 Sukcesywna dostawa i transport, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłóż mikrobiologicznych oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych oraz dzierżawa urządzeń, wraz z serwisem i obsługa techniczną na 2020 rok. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-20 2020-07-15 Justyna Bonk-Pietrzyk
OA.272.5.2019 Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników i materiałów do systemu mini Vidas i mini API oraz wzorców i materiałów referencyjnych Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-11-25 2019-11-25 Justyna Bonk-Pietrzyk
OA.272.3.2019 Sukcesywna dostawa i transport na koszt Oferenta , odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów odniesienia, surowic, podłóż mikrobiologicznych oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych oraz udostępnienie urządzeń, wraz z serwisem i obsługa techniczną. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-11-05 2019-11-05 Justyna Bonk-Pietrzyk

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa